دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان
کد کاربر
رمز
 

                            امام علی (ع) فرمودند :

خردمندترین مردم کسی است که به عواقب وفرجام کار بیشتر بنگرد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>